• Velkommen til Sønderby og Kærum kirker, to klassiske danske middelalderkirker, placeret i smukke omgivelser lidt uden for Assens på Fyn.

 • Velkommen til Sønderby og Kærum kirker, to klassiske danske middelalderkirker, placeret i smukke omgivelser lidt uden for Assens på Fyn.

Seneste nyt

 • Hellig tre konger 2021

  HELLIG TRE KONGER 2021

  De hellige tre konger. Vi ser dem for os, som de drager ud og bevæger sig afsted mod målet; de skal tilbede en nyfødt kongesøn.

  De hellige tre konger, de vise mænd, stjernetyderne, kommer fra forskellige steder i verden, fra forskellige folkeslag, som oftest fremstillet ved at, den ene er mørk i huden, den anden sort og den tredje lys.

  Evangelisten Matthæus indleder sit evangelium med de vise mænd og slutter sit evangelium af med, at Jesus, kort før han farer til himmels, befaler sine disciple at gå ud i hele verden og gøre alle folkeslagene til sine disciple, ikke ved omskæring, men ved en ublodig og et usynligt tegn: korsets tegn for vort ansigt og vort bryst; ved vand og Helligånd i vor kristne dåb. Med de vise mænd, som kommer fra hvert deres verdenshjørne får vi et tegn på, at kristendommen ikke skal adskille os mennesker, men samle os hvor forskellige vi end måtte være, og hvor vi end kommer fra.

  Hvor mange var de vise mænd egentlig? Vi ved det ikke – det står ingen steder i evangelierne – men traditionen hævder, at de var tre; Kasper, Melchior og Balthasar. Det passer nemlig med, at Jesus fik tre gaver: guld, røgelse og myrra. Gaver som har stor symbolsk betydning. Guld giver man til en konge, røgelse til en Gud, og myrra har fra de ældste tider været anvendt til fremstilling af røgelse og salver og blev i årtusinder før Kristus brugt af egypterne til balsamering. Myrra var altså en gave, som pegede hen på, at vores Gud drager i døden for vor skyld.

  Der er bevægelse i fortællingen om de vise mænd på vandring, der på trods af omvejen finder frem til målet. I lang tid har de vise mænd været undervejs, og så endelig står de ved krybben med barnet og får et glimt af Gudsriget. Det er så mageløst, at de må stå stille. Når vi for eksempel hører smuk musik, eller når vi ser noget spektakulært, stopper vi helt naturligt op. For så igen at sætte i bevægelse, men nu med en anden lethed eller dybde, måske endda en klar bevidsthed om at være af ånd. De vise mænd stopper op, de frembringer gaver og tilbeder det lille barn. Her ser de, at det største findes i det mindste.

  Den himmelske konge er almægtig. Jordiske konger jagter magt. Himlens konge regerer selv i afmagt.

  Det lille barn i krybben bragte os et nyt syn på os selv og hinanden.

  Med Jesus Kristus stod det klart, at vi hører sammen; vi hører sammen med Gud og med hinanden, og skulle vi glemme det, må vi vende tilbage til dette billede af de vise mænd, som kommer fra vidt forskellige steder i verden og som gang på gang, år efter år, tager os med på rejsen til Betlehem. Vi må vende tilbage til begyndelsen, til år o.

  I mange hjem står juletræet helt indtil hellig tre konger, og måske i aften er sidste aften, hvor lysene på træet bliver tændt, inden julen for alvor er forbi, og også vi, som de hellige tre konger, vil vende tilbage til hverdagslivet, om end et noget anderledes hverdagsliv end før pandemiens indtog, men et hverdagsliv. Med os bringer vi i frisk erindring billedet af det lille barn i krybben, et barn som voksede sig stort og stærkt, ja, så stærkt, at end ikke døden kunne holde hans livsmod tilbage. Buddet om ham, vor ledestjerne, skal oplyse vore hjerter og sind og hverdagsliv i dagene, som kommer. Og fra nu bliver dagene længere og lysere, dog stadig med frost- og stjerneklare nætter.

  Dejlig er den himmelblå, lyst det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smile, hvor de vinke, os fra jorden op til sig, os fra jorden op til sig.

  Glædelig Hellig tre konger.

  Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

  Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten: ›Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.‹ « Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.« Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

  Matthæusevangeliet 2,1-12

 • 40 års jubilæum d.1.Jan.2021. Stort til lykke!

  40 års jubilæum 1.januar 2021.

  I efteråret 1980 søgte Sønderby kirke en ny graver med tiltrædelse pr. 1. januar 1981. Blandt ansøgerne til stilingen var Knud Jensen, 28 år gammel. Knud Jensen var dengang fastansat ved Kaj Balles gartneri og planteskole i Nordby. Knud husker, at hans far, Ejnar Jensen kom cyklende til Nordby, for at overbringe den gode nyhed.

  De første 20 år af sin ansættelse blev gravene på kirkegården gravet med håndkraft. Mens der i dag er færre begravelser end bisættelser, var det anderledes førhen. Det tog mellem seks og syv timer at grave én grav. Da Knud gravede den fjerde grav inden for tre uger, overvejede han, om graverstillingen skulle være midlertidig. I hvert fald krævede jobbet en stærk ryg og i det hele taget en vis fysik. Dengang krævede graverjobbet, at man om muligt skulle være endnu mere fleksibel end i dag. Det var før den automatiske ringning. Så hver morgen kl. 07.00 i sommerhalvåret skulle graveren ringe solen op. Og som bekendt står solen også op om mandagen, graverens ugentlige fridag. Det gjaldt om for graveren altid at sikre sig at kunne nå at komme tilbage til kirken for at ringe solen ned, hvis han havde ærinder uden for sognet. På kirketårnets loft kan man stadig se, hvor de tykke klokkereb har slidt mærker i brædderne. Når graveren stod her og kimede til bryllupper, kunne han se brudene ankomme til kirken ad Kirkebakken. Som en lanterne lyser kirketårnet op i mørket ved juletid. En tradition som Knud Jensen har indført.

  Årstidernes sætter deres helt eget præg på kirkegården. Om sommeren planter graveren flere hundrede stedmoderplanter, og når deres tid er omme, erstatter han dem med isbegonier. I november måned dækker han gravene med sirlige mønstre af gran, der gerne skal holde helt ind i foråret. Og så starter det hele forfra med nye tusinder af stedmoderplanter. I dag passer graveren stort set alle gravsteder og alle kirkegårdens øvrige arealer. Men i et landsogn som Sønderby er graveren ikke kun graver. Knud er også kirketjener, fører protokol, skriver regninger ud og holder styr på pasningsaftaler.

  Knud siger selv, at det, han holder mest af ved sit kald som graver, er friheden i arbejdet og den tillid han bliver vist af de mennesker, der kommer på kirkegården.

  Præster er gennem tiden kommet og gået, men selv er Knud Jensen blevet på sin post. For 40 års fortjenstfuld indsats er Knud af Sønderby menighedsrådet blevet indstillet til Dronningens Fortjenstmedalje. Vi takker ham for en særdeles velholdt kirkegård, som kommer os i møde med fred og paradisisk skønhed, allerede inden vi træder ind gennem den store smedejernslåge.

  Til lykke til Knud Jensen.

  På grund af tiderne er receptionen udsat til foråret, indtil videre til søndag den 9.maj.

  Sønderby menighedsråd

Page 2 of 77 Previous Next

Arrangementer

søndag 24. Januar
 • Kærum Kirke kl. 10:30
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff
søndag 31. Januar
 • Sønderby Kirke kl. 10:00
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff
søndag 7. Februar
 • Kærum Kirke kl. 17:00
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff
søndag 7. Februar
 • Sønderby Kirke kl. 19:00
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff
søndag 14. Februar
 • Kærum Kirke kl. 10:30
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff
søndag 21. Februar
 • Sønderby Kirke kl. 17:00
 • Gudstjeneste
 • Adam Boas,Rikke Graff
søndag 28. Februar
 • Kærum Kirke kl. 10:30
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff
søndag 7. Marts
 • Kærum Kirke kl. 09:00
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff
søndag 7. Marts
 • Sønderby Kirke kl. 10:30
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff

Eksterne links