• Velkommen til Sønderby og Kærum kirker, to klassiske danske middelalderkirker, placeret i smukke omgivelser lidt uden for Assens på Fyn.

 • Velkommen til Sønderby og Kærum kirker, to klassiske danske middelalderkirker, placeret i smukke omgivelser lidt uden for Assens på Fyn.

Seneste nyt

 • FOLKEKIRKENS CORONATILTAG

  Folkekirkens Coronatiltag

  Vejledning fra biskopperne

  I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne vil vi bede

  ansatte og menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet af hensyn til de af vores medborgere,

  der er mest sårbare over for Corona-smitte og af hensyn til at opretholde et fungerende

  sundhedsvæsen. Vi skal tage situationen med den alvor, myndighederne lægger op til, så vi

  mindsker og forebygger en hastig smittespredning i Danmark.

  Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med

  øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de

  kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende

  offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

  Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst

  til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil

  fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Vi har desuden tilknyttet ekstra

  præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med

  en præst på internettet.

  Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det

  kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der

  vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter

  forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

  Mens vi må undvære den normale gudstjeneste, vil vi både i de enkelte stifter og på landsplan gøre

  en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet.

 • Søndag d.8.marts kl.19.00 Kærum kirke

  FADERVOR!

  - En aftengudstjeneste med fadervor som tema -

  Fadervor er kristendommens ældste bøn, som Jesus selv lærte sine disciple.

  Denne aften vil vi se nærmere på de forskellige bønner i Fadervor. De udlægges og præsenteres også i værket

  "10 Fadervor-meditationer" komponeret i 2016 af Flemming Chr. Hansen, organist og kantor i Sakskøbing Kirke. Værket blev bestilt af Lolland-Falster Stift i forbindelse med fejringen af 500-året for reformationen i 2017. Værket er skrevet så hver linje i Fadervor-bønnen bliver beskrevet i sin egen lille sats. Den første sats hedder derfor "Fadervor, du som er i himlene" og sidste sats hedder blot "Amen".

  En stemningsfuld vekselvirkning mellem bøn, refleksioner og musik.

  Alle er velkomne

Page 3 of 60 Previous Next

Arrangementer

søndag 5. April
 • Sønderby Kirke kl. 10:00
 • Gudstjeneste
  AFLYST! I tiden o til åske arbejder konfirmanderne med korset som symbol. Hver især sliber de et lille trækors og sætter et ersonligt ræg å udseendet. De unikke kors vil kunne ses i Sønderby kirke i forbindelse med gudstjenesten Palmesøndag. Her vil også konfirmandernes altertavle ryde kirkerummet, ligesom konfirmanderne almesøndag vil forkynde ordet om vores kristne Gud, der blev menneske. Medvirkende under gudstjenesten er også Lauge Seeru å guitar og Lærke Munk Carlsen ved klaveret.
 • Rikke Graff
torsdag 9. April
 • Kærum Kirke kl. 17:00
 • Gudstjeneste
  AFLYST! Skærtorsdag får vi besøg af fløjtenist Jane Beuschau, der til dagligt studerer å Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. Sammen med vores organist Thomas Obeth vil hun sille stemningsfuld barokmusik for fløjte og continuo
 • Rikke Graff
torsdag 9. April
 • Sønderby Kirke kl. 19:00
 • Gudstjeneste
  AFLYST! Skærtorsdag får vi besøg af fløjtenist Jane Beuschau, der til dagligt studerer å Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. Sammen med vores organist Thomas Obeth vil hun sille stemningsfuld barokmusik for fløjte og continuo.
 • Rikke Graff
fredag 10. April
 • Kærum Kirke kl. 09:00
 • Gudstjeneste
  AFLYST!
 • Rikke Graff
fredag 10. April
 • Sønderby Kirke kl. 10:30
 • Gudstjeneste
  AFLYST!
 • Rikke Graff
søndag 12. April
 • Sønderby Kirke kl. 09:00
 • Gudstjeneste
  AFLYST! Vi får besøg af saxofonist Sohus Lauesen, der til daglig studerer å MGk Fyn. Sammen med vores organist Thomas Obeth vil Sohus bl.a. sille Morgenstemning af Edvard Grieg.
 • Rikke Graff
søndag 12. April
 • Kærum Kirke kl. 10:30
 • Gudstjeneste
  AFLYST! Vi får besøg af saxofonist Sohus Lauesen, der til daglig studerer å MGk Fyn. Sammen med vores organist Thomas Obeth vil Sohus bl.a. sille Morgenstemning af Edvard Grieg.
 • Rikke Graff
mandag 13. April
 • Kærum Kirke kl. 10:30
 • Gudstjeneste
  AFLYST! Inden gudstjenesten bydes der å kaffe i avillonen neden for Kærum kirke. Her vil rovst Ole Hyldegård fortælle om Kærum og Assens sognes fælles historie under titlen Assens-Kærum - et fælles astorat fra 1546 til 1886. Kl. 10.30. Gudstjeneste ved Rikke Graff. Et lille hold syngedrenge medvirker.
 • Rikke Graff
søndag 19. April
 • Kærum Kirke kl. 09:00
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff
søndag 19. April
 • Sønderby Kirke kl. 10:30
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff
søndag 26. April
 • Sønderby Kirke kl. 17:00
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff
søndag 3. Maj
 • Sønderby Kirke kl. 09:00
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff
søndag 3. Maj
 • Kærum Kirke kl. 10:30
 • Gudstjeneste
 • Rikke Graff
fredag 8. Maj
 • Sønderby Kirke kl. 10:00
 • Gudstjeneste
  Konfirmation kl.10.00 og kl. 12.00
 • Rikke Graff

Eksterne links