Folkekirkens Coronatiltag

Vejledning fra biskopperne

I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne vil vi bede

ansatte og menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet af hensyn til de af vores medborgere,

der er mest sårbare over for Corona-smitte og af hensyn til at opretholde et fungerende

sundhedsvæsen. Vi skal tage situationen med den alvor, myndighederne lægger op til, så vi

mindsker og forebygger en hastig smittespredning i Danmark.

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med

øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de

kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende

offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst

til landets borgere i en krisetid. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil

fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Vi har desuden tilknyttet ekstra

præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med

en præst på internettet.

Folkekirken vil også stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det

kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der

vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter

forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

Mens vi må undvære den normale gudstjeneste, vil vi både i de enkelte stifter og på landsplan gøre

en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet.