40 års jubilæum 1.januar 2021.

I efteråret 1980 søgte Sønderby kirke en ny graver med tiltrædelse pr. 1. januar 1981. Blandt ansøgerne til stilingen var Knud Jensen, 28 år gammel. Knud Jensen var dengang fastansat ved Kaj Balles gartneri og planteskole i Nordby. Knud husker, at hans far, Ejnar Jensen kom cyklende til Nordby, for at overbringe den gode nyhed.

De første 20 år af sin ansættelse blev gravene på kirkegården gravet med håndkraft. Mens der i dag er færre begravelser end bisættelser, var det anderledes førhen. Det tog mellem seks og syv timer at grave én grav. Da Knud gravede den fjerde grav inden for tre uger, overvejede han, om graverstillingen skulle være midlertidig. I hvert fald krævede jobbet en stærk ryg og i det hele taget en vis fysik. Dengang krævede graverjobbet, at man om muligt skulle være endnu mere fleksibel end i dag. Det var før den automatiske ringning. Så hver morgen kl. 07.00 i sommerhalvåret skulle graveren ringe solen op. Og som bekendt står solen også op om mandagen, graverens ugentlige fridag. Det gjaldt om for graveren altid at sikre sig at kunne nå at komme tilbage til kirken for at ringe solen ned, hvis han havde ærinder uden for sognet. På kirketårnets loft kan man stadig se, hvor de tykke klokkereb har slidt mærker i brædderne. Når graveren stod her og kimede til bryllupper, kunne han se brudene ankomme til kirken ad Kirkebakken. Som en lanterne lyser kirketårnet op i mørket ved juletid. En tradition som Knud Jensen har indført.

Årstidernes sætter deres helt eget præg på kirkegården. Om sommeren planter graveren flere hundrede stedmoderplanter, og når deres tid er omme, erstatter han dem med isbegonier. I november måned dækker han gravene med sirlige mønstre af gran, der gerne skal holde helt ind i foråret. Og så starter det hele forfra med nye tusinder af stedmoderplanter. I dag passer graveren stort set alle gravsteder og alle kirkegårdens øvrige arealer. Men i et landsogn som Sønderby er graveren ikke kun graver. Knud er også kirketjener, fører protokol, skriver regninger ud og holder styr på pasningsaftaler.

Knud siger selv, at det, han holder mest af ved sit kald som graver, er friheden i arbejdet og den tillid han bliver vist af de mennesker, der kommer på kirkegården.

Præster er gennem tiden kommet og gået, men selv er Knud Jensen blevet på sin post. For 40 års fortjenstfuld indsats er Knud af Sønderby menighedsrådet blevet indstillet til Dronningens Fortjenstmedalje. Vi takker ham for en særdeles velholdt kirkegård, som kommer os i møde med fred og paradisisk skønhed, allerede inden vi træder ind gennem den store smedejernslåge.

Til lykke til Knud Jensen.

På grund af tiderne er receptionen udsat til foråret, indtil videre til søndag den 9.maj.

Sønderby menighedsråd