Første søndag efter hellig tre konger, den 10. januar, er der igen tændte lys på altret i kirken til søndagsgudstjenesten.

Kærum kirke kl.9.00- Sønderby kirke kl.10.30

Velkommen til gudstjeneste. Begge tjenester af 30 minutters varighed. Ingen altergang, ingen menighedssang men sang fra kirkesanger, evangelielæsning og kort prædiken.

Vi må være forsamlet 29 personer ud over kirkens personale.

Vi håber på forståelse i forhold til de nye retningslinjer og afstandskrav.

Venlig hilsen Menighedsråd og personale ved Sønderby og Kærum kirker