MENIGHEDSRÅDSMØDE KÆRUM SOGN

Onsdag den 21.april KL.19.00 afholdes menighedsrådsmøde for Kærum sogn.

Mødet foregår digitalt. Ønsker man at deltage kan formanden for menighedsrådet Hans Christian Andersen kontaktes på mail: aahc.nyhuse@gmail.com eller telefon : 20 70 76 38.